top of page

VICE PRESIDENTEN

VICE PRESIDENT: Rick
De Vice President is eindverantwoordelijk voor de Scouts Crew en de gehele social media van de club. Tevens is hij ook EU Head Scout (werven rookies en opstarten nieuwe chapters).

Rick van dijk.jpg

VICE PRESIDENT: Jakko De Vice President is eindverantwoordelijk voor de Advisor Crew en is onze vertrouwenspersoon en ‘hulpverlener’ voor vragen met bijv. emotionele /psychosociale achter-gronden

De Vice PresidentEN zULLEN er ook op toezien dat de regels worden nageleefd en zal zonodig orde scheppen indien dit nodig is.

bottom of page