top of page

VICE PRESIDENT

VICE PRESIDENT: Jakko De Vice President is eindverantwoordelijk voor de Advisor Crew en is onze vertrouwenspersoon en ‘hulpverlener’ voor vragen met bijv. emotionele /psychosociale achter-gronden

De Vice PresidentEN zULLEN er ook op toezien dat de regels worden nageleefd en zal zonodig orde scheppen indien dit nodig is.

Rick van dijk2.jpg
bottom of page